Zalety ubezpieczenia grupowego pracowników

Coraz większa liczba firm działających w Polsce oferuje pracownikom (w tym również zatrudnionym na podstawi umów zlecenia, czy wynajmowanych przez agencje pracy tymczasowej) ubezpieczenia grupowe. W tego typu ubezpieczeniach na życie składki mogą być opłacane częściowo przez pracodawcę, ale zazwyczaj pokrywane są z części wynagrodzenia zatrudnionych.

Jakie są zalety ubezpieczenia grupowego?

Przede wszystkim zaletą jest cena, która jest zdecydowanie niższa, niż w tego samego rodzaju pakietach zawieranych indywidualnie (towarzystwa od razu zyskują przynajmniej kilku ubezpieczonych). Z perspektywy pracownika ubezpieczenie grupowe zapewnia bezpieczeństwo, ochronę dla siebie i często najbliższych osób. Dodatkowe wsparcie finansowe oferowane np. z tytułu urodzenia dziecka, zgonu członka rodziny, to dodatkowy atut takiej polisy. Ubezpieczenie na życie wspiera także w różnych innych sytuacjach losowych jak niezdolność do pracy, wypadek, choroby, leczenie szpitalne, operacje czy rehabilitacja. W ostatnim czasie popularna staje się opcja regularnego oszczędzania. Warto poznać zakres ubezpieczenia i ewentualne wyłączenia. Najpewniej dostępne są one u upoważnionych do działania na rzecz towarzystwa osób w zakładzie pracy.

Kolejna zaleta ubezpieczenia grupowego jest fakt, iż przy zawieraniu polisy nie jest wymagane udokumentowanie stanu zdrowia, które często wpływa na wysokość składki przy ubezpieczeniu indywidualnym. Niektóre towarzystwa oferujące ubezpieczenia grupowe umożliwiają stosowanie zniżek przy przystąpieniu do kolejnej umowy (zazwyczaj ubezpieczenia grupowe zawierane są na rok lub dwa lata), a także możliwość kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu zatrudnienia.

Ubezpieczenie grupowe to również korzyści dla pracodawcy, który zgodnie z przepisami ma możliwość wliczenia zapłaconej składki w koszty uzyskania przychodu, lub zwolniony jest z wypłaty odprawy pośmiertnej. Zakres ochrony wszystkich pracowników objętych grupowym ubezpieczeniem na życie jest taki sam. Do zawarcia umowy wymagana jest chęć przystąpienia do niej minimum 3 pracowników, górnej granicy praktycznie nie ma. Towarzystwa ubezpieczeniowe coraz częściej rozszerzają pakiety takich ubezpieczeń o dodatkowe świadczenia, ochronę od większej liczby zdarzeń. Proponuje jednakową sumę ubezpieczenia, której indywidualnie nie mamy możliwości zwiększyć, czy rozszerzyć zakresu polisy.

Warto więc czytać zapisy umowy, zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, głównie zakresem ochrony i wyłączeniami i zdecydować, czy taka ochrona jest dla nas wystarczająca. Pamiętajmy jednak, że indywidualnie zawarta polisa będzie zdecydowanie droższa.

Sprawdź zestawienia produktów bankowych:
Najlepsze kredyty hipoteczne listopad 2022
Oprocentowanie kredytów gotówkowych listopad 2022
Kredyty dla małych firm porównanie listopad 2022
Najtańsze karty kredytowe zestawienie listopad 2022