Rynek kredytów hipotecznych w 2012 roku

Część zapisów rekomendacji S weszła w życie już w grudniu ubiegłego roku, jednak najważniejsze postanowienia zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2012 roku. Zgodnie z rekomendacją KNF, bank musi teraz określać zdolność kredytową swojego klienta na czas maksymalnie 25 lat. Dopiero w sytuacji, gdy kredytobiorca mógłby poradzić sobie ze spłatą zadłużenia w tym okresie, czas spłaty kredytu można wydłużyć do 30 lat albo więcej. Przy kredytach walutowych miesięczna rata nie może przekraczać 42 procent dochodu netto, bez względu na to, jaka jest wysokość zarobków kredytobiorcy. Ponadto, przy obliczaniu zdolności kredytowej bank musi uwzględnić okres przejścia na emeryturę, kiedy dochody będą niższe. Rekomendacja S spowodowała, że maksymalna kwota kredytu zmalała średnio o 6-10 procent. Nie wszystkie banki godzą się też na to, by spłata kredytu hipotecznego obejmowała okres, kiedy kredytobiorca przekroczy 65 rok życia albo warunkiem przyznania kredytu jest wykupienie dodatkowych ubezpieczeń. W grudniu ubiegłego roku wprowadzono także nową ustawę o kredycie konsumenckim. Dotychczas maksymalna wysokość kredytu konsumenckiego wynosiła 80 tysięcy złotych, teraz jest to 255500 złotych. Banki muszą też dokładniej informować swoich klientów o wszystkich kosztach związanych z kredytem, a formularz przy kredycie konsumenckim musi być jednakowy we wszystkich bankach. Takie rozwiązanie ułatwi porównywanie ofert różnych banków. Nowe obowiązki dotyczą także deweloperów. Od kwietnia pieniądze wpłacane przez nabywców mieszkań będą trafiać na osobne rachunki powiernicze, wszystkie umowy będą musiały mieć formę aktu notarialnego, a w prospektach informacyjnych inwestycja musi być bardzo dokładnie opisana. Kredyty hipoteczne w 2012 roku będą się opierać niemal wyłącznie na złotówce. Kredyty we frankach zniknęły już na dobre, a kredyty w euro są dostępne tylko w kilku bankach, ale warunki ich przyznawania są na tyle surowe, że tylko niewielki procent klientów będzie mógł sobie na nie pozwolić. W tym roku kończy się także program „Rodzina na swoim”, który umożliwiał zaciąganie kredytów na preferencyjnych warunkach. Z rządowych dopłat mogą korzystać wyłącznie te osoby, które nie skończyły 35 lat, ponadto wartość kupowanego mieszkania nie może przekraczać sumy określonej limitami. W przepisach określona jest także wielkość mieszkania lub domu, który będzie się kwalifikował do rządowych dopłat.

Sprawdź zestawienia produktów bankowych:
Najlepsze kredyty hipoteczne listopad 2021
Oprocentowanie kredytów gotówkowych listopad 2021
Kredyty dla małych firm porównanie listopad 2021
Najtańsze karty kredytowe zestawienie listopad 2021