Ubezpieczenie OC w działalności – ile kosztuje i od czego chroni?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej częściej występuje ryzyko wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Zazwyczaj jest to działanie nieumyślne, aczkolwiek może narazić nas na niepotrzebne problemy. Na pomoc takim osobom przychodzą towarzystwa ubezpieczeniowe, które w swojej ofercie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotem ubezpieczenia jest najczęściej odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wobec osoby trzeciej, tj. szkody na mieniu, spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia osoby trzeciej.

Do kogo kierowana jest oferta?

Ubezpieczenie może być zawarte przez klienta indywidualnego , małe i średnie przedsiębiorstwa (osoby fizycznej, prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oczekująca ochrony w tym zakresie).

Ubezpieczenie zapewnia ochronę OC związaną z działalnością gospodarczą nie tylko w zakresie wypłaty należnego odszkodowania osobie trzeciej, ale także zwiększa poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorcy czy podwyższa wiarygodność ubezpieczonego dla kontrahentów. Ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności to także, oprócz podstawowej ochrony, klauzule dodatkowe obejmujące odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody ( na podstawie oferty PZU):

– związane z następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza granicami kraju
– powstałe w związku z wypadkiem przy pracy pracownika,
– powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, w tym również koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją pozostałych zanieczyszczeń,
– powstałe w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
– powstałe w mieniu powierzonym, które stanowi przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze, wykonywanych przez ubezpieczonego,
– powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego,
– powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego,
– wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego, objętych jedną umową ubezpieczenia,
– wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu,
– wyrządzone w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych,
– wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy,
– OC za produkt, wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu,
– wyrządzone w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, w związku z odpowiedzialnością utrzymujących hotele i podobne zakłady,
– spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
– wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń.

Pakiety dodatkowej ochrony są stale modyfikowane i zmieniane w związku z rosnącymi wymaganiami klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Większość towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia stałą obsługę ubezpieczonego poprzez kontakt z ustalonym doradcą/agentem, preferencyjne warunki płatności rat czy zniżki za bezszkodową kontynuacje ubezpieczenia.

Przyczyny powstania szkód, z którymi przepisy ustawowe wiążą obowiązek ich naprawienia, mogą być różne. Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów, które mogą dla niego stanowić poważne obciążenie finansowe. Ochrona w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewni mu spokój i bezpieczeństwo. Warianty dodatkowe powinny być uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności i indywidualnych wymagań. Cena tego typu ubezpieczenia jest uzależniona od zakresu ochrony i posiadanych zniżek. Warto porównać propozycje kilku towarzystw i wybrać najbardziej korzystną, co nie znaczy najtańszą, ofertę.

Sprawdź zestawienia produktów bankowych:
Najlepsze kredyty hipoteczne maj 2022
Oprocentowanie kredytów gotówkowych maj 2022
Kredyty dla małych firm porównanie maj 2022
Najtańsze karty kredytowe zestawienie maj 2022