Przed jakimi zdarzeniami warto ubezpieczyć swój dom?

„Mądry Polak po szkodzie” – niestety zasad ta często przyświeca nam w życiu codziennym. Dopiero, gdy stanie się coś nieprzewidywalnego myślimy o zakupie ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (która ochroni przed roszczeniami osób, którym wyrządzimy szkodę, np. gdy zalejemy sąsiada) i innych produktach, których zadaniem jest ochrona mienia.

Ubezpieczenie domu stanowi ochronę na wypadek jego straty lub zniszczeń, uszkodzeń, kradzieży. Dom, który jest dla nas bardzo ważny, często powstawał na skutek wielu wyrzeczeń (sprawdź domy na sprzedaż na domy.czest.pl). Lepiej zabezpieczyć go przed nieoczekiwanymi sytuacjami, które mogą doprowadzić do jego utraty czy znacznych zniszczeń. A o takie naprawdę nie trudno.

Na co warto zwrócić uwagę decydując się na takie ubezpieczenie?

Głównie na cenę ubezpieczenia i zakres ochrony. Konieczna jest też świadomość różnicy pomiędzy wartością odtworzeniową, a rzeczywistą. Aby nie stracić, warto ubezpieczyć mienie w wartości nowej, dzięki której odbudujemy dom lub kupimy nowy, skradziony nam czy zniszczony, sprzęt. Jeśli nasze rzeczy będą ubezpieczone w wartości rzeczywistej, to odszkodowanie zostanie pomniejszone o tzw. zużycie techniczne, czyli starzenie się elementów. Dla określenia kwoty ubezpieczenia należy spisać swój majątek i wycenić jego wartość (dotyczy ubezpieczenia ruchomości). Najczęściej ubezpieczenie nieruchomości w połączeniu z innym produktem jest zdecydowanie tańsze, może warto wziąć to pod uwagę? Zanim wybierzemy odpowiednią polisę warto wiedzieć, że ubezpieczyciel często żąda dodatkowych zabezpieczeń przed podpisaniem umowy. Mogą to być dodatkowe zamki, rolety antywłamaniowe itp. Nie można dopuścić się też jakichkolwiek zaniedbań.

Najczęściej polecanymi ubezpieczeniami są te, które chronią od wielu wypadków, m.in. pożaru, eksplozji, huraganu, lawiny, spadającego drzewa, przepięcia, kradzieży z włamaniem. Polisy all risk to rozwiązanie, które polega na objęciu ochroną wszystkiego, co nie jest wyłączone w katalogu wyłączeń. Dzięki takiej opcji polisa jest zdecydowanie bardziej czytelna i zrozumiała dla klienta. Niestety pod tymi ogólnie znanymi pojęciami mogą kryć się rozmaite definicje różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dlatego tak istotne jest dokładna analizowanie warunków ubezpieczenia, definicji, zakresu ochrony i ewentualnych wyłączeń. Pozwoli to uniknąć rozczarowań w przypadku odmowy wypłaty świadczenia.

Podobnie, jak w przypadku innych rodzajów ubezpieczeń, niska cena nie oznacza atrakcyjnego ubezpieczenia. Na pierwszym planie powinny zostać postawione oczekiwania, określona wartość majątku i dobór takiej polisy, która zagwarantuje nam ochronę i murów, i wyposażenia w satysfakcjonującej nas kwocie sumy odszkodowania.

Sprawdź zestawienia produktów bankowych:
Najlepsze kredyty hipoteczne maj 2022
Oprocentowanie kredytów gotówkowych maj 2022
Kredyty dla małych firm porównanie maj 2022
Najtańsze karty kredytowe zestawienie maj 2022