Niezapłacone faktury – co dalej?

Trudności w egzekwowaniu wymagalnych należności zdarzają się dość często. Oczekiwanie na płatności, brak możliwości zaciągania kolejnych kredytów obrotowych często doprowadzają do bankructwa. Czy można w inny sposób zwiększyć efektywność zarządzania i chronić majątek? Jest to na metoda.

W przypadku faktur nieprzeterminowanych zamiana należności na gotówkę może odbywać się z wykorzystaniem factoringu, który pozwala również na monitorowanie wierzytelności do jej realizacji, a przez to dyscyplinowanie kontrahentów. Polecany jest dla tych, którzy zajmują się sprzedażą z odroczonym terminem zapłaty, z niską płynnością finansową i posiadających ograniczone możliwości w zaciąganiu kredytów. Po upływie terminu zapłaty wynikającego z faktury też można odzyskać płatność. Ważne, by nie czekać, tylko działać.

Windykacja, czy sprzedaż długu – co wybrać?

Firmy windykacyjne działają coraz prężniej. Nie warto zatem wybierać pierwszej lepszej, tylko sprawdzić jej kompetencje, opinie, status prawny i warunki współpracy. Poza zleceniem windykacji należności przedsiębiorca może od razu odsprzedać dług na giełdzie wierzytelności. To oznacza szybkie pozbycie się problemu i wpływ (mniejszy, ale zawsze).

Jak sprzedać dług?

Wystarczy skontaktować się (także online lub telefonicznie) z wybraną firmą windykacyjną, przedstawić stan faktyczny. Po dokonaniu analizy sytuacji i weryfikacji, faktor może wykupić wierzytelność z regresem, lub bez regresu.

Jakie wierzytelności mogą zostać sprzedane?

Najczęściej skupowane są niezapłacone faktury, noty odsetkowe, weksle i nakazy zapłaty. Jednak firmy windykacyjne skupują także i inne wierzytelności. Kwestia porozumienia się z przedstawicielem, który po przeanalizowaniu sytuacji zdecyduje, czy może na tym w jakiś sposób zarobić (w końcu firmy windykacyjne na tym zarabiają).

Są również sytuacje, kiedy długu najzwyczajniej nie da się sprzedać. Albo z uwagi na brak możliwości znalezienia nań nabywcy, albo w związku z zapisami umów dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami w przeszłości. Zakaz cesji nie stanowi jednak przeszkody, by, na skutek pełnomocnictwa, firma windykacyjna wszczęła procedury windykacyjne, celem odzyskania należności.

Tak więc nie warto biernie czekać, aż łaskawie nasz dłużnik ureguluje zobowiązanie. Możliwości odzyskania zaległych kwot jest co najmniej kilka. Którą wybrać, zależy od przedsiębiorcy i tego, czy chce mieć mniej pieniędzy, a szybciej, czy więcej i po jakimś dłuższym okresie czasu.

Sprawdź zestawienia produktów bankowych:
Najlepsze kredyty hipoteczne maj 2022
Oprocentowanie kredytów gotówkowych maj 2022
Kredyty dla małych firm porównanie maj 2022
Najtańsze karty kredytowe zestawienie maj 2022