Co to są indeksy giełdowe?

Expander kontakt Kraków

Indeksy giełdowe to rodzaj wskaźników obrazujących jak zmieniają się ceny, a co za tym idzie jak kształtują się tendencje na rynku w danym czasie. Za jego pomocą można określić jak zmieniają się ceny opierając się na konkretnej grupie spółek giełdowych. Obserwując jego zmiany możemy określić jak będzie się kształtowała sytuacja na rynku. Na indeksach giełdowych opierają swoje analizy w szczególności banki, duże korporacje i różnego rodzaju instytucje finansowe. To istotne narzędzie, szczególnie dla tych, którzy opierają swoje inwestycje na analizie technicznej, aby przewidzieć jak w przyszłości będą się kreowały, na przykład kursy walut.

Indeksy giełdowe spełniają kilka bardzo istotnych funkcji. Po pierwsze stanowią one syntetyczna informacje o tym co się dzieje na rynku, bądź na jego poszczególnych segmentach. Stanowią one także instrument bazowy dla wielu instrumentów pochodnych, takich jak opcje czy kontrakty futures. Może on także być punktem odniesienia, gdy przeprowadzamy analizę związaną z efektywnością dokonywanych przez nas inwestycji. Inwestorzy budują w oparciu o indeksy giełdowe swoje własne wskaźniki. Poza tym indeks może być wykorzystywany jako rodzaj substytutu dla portfela rynkowego, co ma istotne znaczenie w momencie gdy opieramy się na modelach rynku kapitałowego oraz tak zwanej teorii portfelowej.

Dobre indeksy powinny na bieżąco pokazywać jakie zmiany zachodzą na rynku, a także opierać się na akcjach emitowanych przez odpowiednio wybraną grupę spółek giełdowych. Ponadto nie powinien on być uzależniony od konkretnej wartości tych akcji, ale od ich zmian.

Sprawdź zestawienia produktów bankowych:
Najlepsze kredyty hipoteczne wrzesień 2017
Oprocentowanie kredytów gotówkowych wrzesień 2017
Kredyty dla małych firm porównanie wrzesień 2017
Najtańsze karty kredytowe zestawienie wrzesień 2017

Masz pytanie dotyczące kredytu hipotecznego? Chcesz zbadać zdolność kredytową w 15 bankach z Krakowa? Sprawdź bezpośredni kontakt do renomowanych firm pośrednictwa finansowego.
BEZPŁATNA POMOC W WYBORZE KREDYTU HIPOTECZNEGO W KRAKOWIEUMÓW SPOTKANIE Z EKSPERTEM
+