Podręczny słownik podstawowych terminów kredytowych

Czytając umowę kredytową często zastanawiamy się co oznaczają poszczególne zwroty oraz jak należy je interpretować. Terminy takie jak marża, stopa procentowa, oprocentowanie zmienne, oprocentowanie stałe, WIBOR już nie muszą powodować jeżenia się włosów na naszej głowie oraz stawać się zagadką nie do rozwiązania. Zacznijmy, więc od początku czym jest w ogóle kredyt? Kredyt to nic innego jak tylko pożyczka, czyli odstąpienie przez wierzyciela w stronę dłużnika określonej wartości wyrażonej w wartości pieniądza lub towaru na ściśle określonych i wcześnie obustronnie zaakceptowanych warunkach zwrotu równowartości oraz ewentualnych rekompensat w ustalonym terminie. Dalej czytając możemy spotkać się z stwierdzeniem stopy procentowej, to bardzo prosto wyjaśnić nie jest to nic innego jak tylko wartość pieniądza na rynku, która zmienna jest w zależności od zmian na rynkach finansowych. Stopa procentowa związana jest ściśle z terminem WIBOR, nie, to nie nazwa statku kosmicznego tylko średnia stopa procentowa po jakiej największej banki są w stanie udzielić pożyczki innym bankom. Pożyczki te udzielane są w polskich złotych na ściśle określony okres. Dalej brnąc w zawiłości umowy można spotkać się z zapisem o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Oprocentowanie zmienne to stopa, według której oprocentowany jest kredyt, zmienna i zależna od wartości WIBOR czyli stopy referencyjnej. Dużo bardziej korzystne dla klienta jest oprocentowanie stałe, czyli wartość oprocentowania kredytu, która niezmienna jest w całym okresie trwania umowy, tego rodzaju oprocentowanie jest dużo bardziej bezpieczniejsze, ponieważ gwarantuje stałą ratę kredytu niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Ostatnim ważnym terminem, którym należy dokładnie poznać jest marża. Marża, to zwrot wywodzący się z łaciny i oznacza część ceny detalicznej towarów, które pokrywają koszty udzielanego kredytu, a także pozwalająca na osiągniecie określonego zysku przez bank.

Sprawdź zestawienia produktów bankowych:
Najlepsze kredyty hipoteczne październik 2021
Oprocentowanie kredytów gotówkowych październik 2021
Kredyty dla małych firm porównanie październik 2021
Najtańsze karty kredytowe zestawienie październik 2021