Mały przewodnik po obligacjach

Kiedy zastanawiamy się nad tym w zainwestować nasze wolne środki, do głowy przychodzą nam różne pomysły: lokaty, konta oszczędnościowe, obligacje. I to właśnie te ostatnie często są wybierane spośród gąszczu możliwości oszczędzania. Wyróżniamy dwa rodzaje obligacji: oszczędnościowe i skarbowe. Obligacje skarbowe, to papier wartościowy, który jest emitowany prze Ministra Finansów, reprezentuje Skarb Państwa. Podmiot, który wypuszcza na rynek obligacje pożycza od jego nabywcy pewną kwotę, którą zobowiązuje się oddać w ściśle określonym czasie, poprzez wykup posiadanych obligacji a dodatkowo wypłacenie kwoty odsetek. Obligacje oszczędnościowe, to rodzaj obligacji skarbowych, które przeznaczone są wyłącznie dla osób prywatnych, różnią się od tradycyjnych obligacji skarbowych stałą ceną sprzedaży a także możliwości ich wcześniejszego sprzedania. Obligacje skarbowe to obecnie bardzo powszechny sposób oszczędzania, ich cena waha się w granicach 100 złotych co pozwala nawet osobom dysponującym niewielką kwotą. Głównymi autami obligacji są: bezpieczny zysk, prosta forma lokowania pieniędzy w pewne papiery emitowane przez Skarb Państwa. Kolejne ich plusy to możliwość szybkiego wycofania pieniędzy i ich odzyskania, pewny zysk, a także wysokie i gwarantowane bezpieczeństwo pieniędzy powierzonych Skarbowi Państwa. Należy pamiętać, że Obligacje Skarbu Państwa, nie mają żadnej postaci materialnej, natomiast oprocentowanie obligacji zmienia się w czasie, najczęściej co pół roku. Zmienność oprocentowania Obligacji Skarbu Państwa ma tę podstawową zaletę, iż odzwierciedla aktualne tendencje trwające na rynku . Oszczędności, które chcemy zainwestować w obligacje skarbowe możemy powierzyć na różny okres. Pieniądze możemy powierzyć na okres: 2,3,4 oraz 10 lat. Wraz z dłuższym okresem inwestycji i obligacje skarbowe możemy liczyć na relatywnie wyższe zyski.

Sprawdź zestawienia produktów bankowych:
Najlepsze kredyty hipoteczne październik 2021
Oprocentowanie kredytów gotówkowych październik 2021
Kredyty dla małych firm porównanie październik 2021
Najtańsze karty kredytowe zestawienie październik 2021